Γεμίζουμε την Αθήνα μουσική. Τα μαθήματα του El Sistema Greece απευθύνονται σε όλα τα παιδιά και νέους/νέες ανεξαρτήτως καταγωγής, γλώσσας και θρησκείας. Είναι δωρεάν για όλους ενώ σε κάθε μαθητή παρέχεται μουσικό όργανα για μελέτη στο σπίτι.

Προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα βιολιού, βιόλας,βιολοντσέλου, γαλλικού κόρνου, τρομπέτας, κρουστών και χορωδίας. Με μεγάλη χαρά εντάξαμε από φέτος και μαθήματα μουσικοκινητικής για μικρά παιδιά αλλά και μαθήματα θεωρίας.

Βιολί

Αρχάριοι | Μεσαίοι | Προχωρημένοι

Βιόλα

Αρχάριοι | Προχωρημένοι

Τσέλο

Αρχάριοι | Προχωρημένοι

Γαλλικό Κόρνο

Αρχάριοι | Προχωρημένοι

Τρομπέτα

Αρχάριοι

Κρουστά

Αρχάριοι

Χορωδία

Αρχάριοι | Προχωρημένοι

Μουσική Θεωρία

Για όλους

Μουσικοκινητική

Για μικρότερα παιδιά